Plánovaná údržba virtualizační infrastruktury (VPS) / Planned maintenance of the virtual infrastructure (VPS)

2 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Děkujeme za vaši trpělivost.

Probíhá

Právě probíhá plánovaná údržba. Budeme vás informovat, jak postupuje.

Plánované

S cílem zkvalitnění našich služeb proběhne ve středu 8. listopadu od 23:00 do čtvrtka 9. listopadu 01:00 plánovaná údržba platformy pro virtuální privátní servery (VPS). Po tuto dobu nebude dostupná správa v klientské zóně a nebude možné zakládat nové VPS.

In order to improve the quality of our services, there will be a scheduled maintenance of the virtual private server platform (VPS) on Wednesday November 8 from 23:00 to Thursday November 9 01:00. During this time, administration will not be available in the client zone and will not be possible to create new VPS.

Začátek:

Dotčené komponenty
  • Managed services
    • VPS